kede monoromo se swara bhubana

କେଡ଼େ ମନୋରମ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଭୁବନ !

ନାହିଁ ନାହିଁ ତା ସମ ସୁଖଧାମ;

କେବେ କରିବ ମୋ ନେତ୍ର ଦର୍ଶନ ?

କେବେ ପଡ଼ିବ ତା ଦ୍ୱାରେ ଚରଣ ? ଘୋଷା ।

ଯହିଁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ତ୍ରାଣରାଜନ, ହେବି ହୃଷ୍ଟ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଦନ   । ୧ ।

ଯହିଁ ନିବାସ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଶୁଣା ନ ଯାଏ ସେ ପୁରେ ମରଣ   । ୨ ।

ଯହିଁ ନାହିଁ ରାତ୍ରି କି ପରିଶ୍ରମ, ଭୋଗ ହୁଅଇ ସେ ପୁରେ ବିଶ୍ରାମ । ୩ ।

ହେବ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡ ଭୂଷଣ, ଶୋକ ଦୁଃଖ କରିବ ପଳାୟନ    । ୪ ।

ଚାଲରେ ମନ ଚାଲରେ ବହନ, ଆସିଅଛି ସେଠାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ    । ୫ ।

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *