aji khristiyo gruhore, khristo poribare

(ଆଜି) ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଗୃହରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାରେ
ଶୁଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୟଗୀତ । ଧୃବ ।


ବିଗତ ଦିନର ଶତ ମଳିନତା
ପାପ ପ୍ରତି ଆଶା, ହେ ପାପ ହରତା
ହରିନେଇ ସବୁ କର ହେ ଜୀବିତ
ତୁମରି ଜୀବନେ ଯୀଶୁ ନାଥ |୧|

ସାନ ମେଷପଲ ଆମ ପରିବାର
ହେ ମେଷ ପାଳକ, ରଖ କରି ସ୍ଥିର
ଶ୍ୟାମ ତୃଣମୟ ଚରାଣି ସ୍ଥାନରେ
ରଖି ଆମକୁ ହେ ଅବିରତ ।୨।


ଆସଇ ବିପଦ ଯେବେ ଘନ ହୋଇ
କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଯାଏ ହୃଦ ଭୂଇଁ
ଆମ ପରିବାର ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୋ
ଜୀବନ କାଣ୍ଡାରି ଯୀଶୁ ନାଥ ।୩।

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *