sadaprabhu moro pratipalaka

ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ
ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ
ହେବ ନାହିଁ… ହେବ ନାହିଁ …|o|

ସୁ-କୋମଳ ତୃଣ ଶେଯେ ଶୟନ କରନ୍ତି ।
ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଶେ ପାଶେ ମୋତେ ଧରି ଚଳନ୍ତି
ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ପଥେ ମୋର (ଆଉ) ଆପଦର ଭୟ ନାହିଁ… |୧|

ପାଶେ ରହି ଶାସନରେ ସାନ୍ବନା ଦିଅନ୍ତି
ମୋ ଶତ୍ରୁ ସମୀପେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି
ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା
ମୋତେ କେବେ ହେଁ ଛାଡିବ ନାହିଁ |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *