prabhunku dekhile thare

ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଥରେ ଆଉତ ନ ଛାଡ଼ିବିରେ (ଘୋଷା)
ପ୍ରେମ ବିମୋହିତ ଡାଳେ, ଅନାଇ ରହିବି ଭୋଳେ
ଭାଷି ଭକ୍ତି ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ, ପଦ ତଳେ ପଡିବିରେ ।… |୧|
କହିବି କ୍ଷମା ସାଗର, ପାପୀ ପ୍ରତି କ୍ଷମା କର
ନୋହିଲେ ସବୁ ଅସାର ବୋଲି କର ଯୋଡ଼ିବିରେ … |୨|
ଫିଙ୍ଗି ଦୂରେ ଅହଙ୍କାର, ପାଦଧୂଳି କରି ସାର
ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଚିତିକାର, କରି ତାପେ ବୁଡ଼ିବିରେ .. |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *