aji pranami tumaku chalibi

ଆଜି ପ୍ରଣମି ତୁମକୁ ଚାଲିବି ପ୍ରଭୁ ସାରାଟି ଦିନ
ତୁମେ ମୋ ଗମନ ପଥେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖ ହେ ଦୟାବାନ (ଘୋଷା)

ସାରା ଦିନ ଆଜି ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତିବି
ତବ ବାକ୍ୟ ଆଗ ସ୍ମରଣ ରଖିବି
ସେ ବାକ୍ୟ ଖଡଗରେ ପରାଭୂତ ହୁଏ, କୁ-ଚିନ୍ତାମାନ |୧|

ଛୋଟ ମୁଖେ ଆଜି ଯାହା ମୁଁ କହିବି
କାହାରି ମନରେ ଆଘାତ ନ ଦେବି
ପୁଣି ନ କହିବି ବହୁ ବାକ୍ୟ ଆଉ, କୁ-କଥାମାନ |୨|

ବଂଚିଥିବା ଯାଏ ଯାହା ମୁଁ କରିବି
ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଅପବିତ୍ର ନ କରିବି।
ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହ୍ନ ପରିଚୟ ଦେବି ।
ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦାନା….. |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *