mu ate priya jishunkara

ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଁ ଚିର ତାଙ୍କର
ତାଙ୍କ ରକତେ କିଣି ମୋତେ କଲେ ସେ ନିଜର
ହାଲିଲୁୟା ହୋଶାନ୍ତା
ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର (ଘୋଷା)

ମୁଁ ଅଟେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଲଭି ନୂଆ ଜନମ
ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେ ନାମ ମୋର ଏଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର |୧|

ମୁଁ ଅଟେ ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ, ଆତ୍ମାରେ ଅଭିଷିକ୍ତ
ଆସୁଛନ୍ତି ନେବାକୁ ମୋତେ, ଯୀଶୁ ଆଗାମୀ ବର |୨|

ମୁଁ ଅଟେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର
ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଏଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର |୩|

ମୁଁ ନୁହେଁ ଆଉ କାହାର କି ଅବା ନିଜର
ଶରୀର ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ମୋର ସବୁ ହିଁ ତାଙ୍କର |୪|

ହାଲେଲୁୟା ଗାଇବି ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିବି
ତାଙ୍କରି କଥା ମାନିବି ଏଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର |୫|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *