diya dayamaya sisura sarala mana

ଦିଅ ଦୟାମୟ ଶିଶୁର ସରଳ ମନ…..
କୋମଳ, ସୁନ୍ଦର, ନିର୍ମଳ ଏକ ମନ (ଘୋଷା)

ଭରିଦିଅ ମନେ ସ୍ବର୍ଗୀୟ ତୁମ ପ୍ରେମ
ନ ଥିବ ସେଥିରେ
ସେ ପ୍ରେମ ସହିବ ନିନ୍ଦା, ଆଘାତ
ସୁରି ତୁମ ମହା ପ୍ରେମ || ୧ ||

ଦିଅ ହେ ବିଶ୍ବାସ
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅପରିସୀମ
ନବ ଆଶା ଭରି
ଜଗାଅ ସୁପ୍ତପ୍ରାଣ
ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ
କରିବାକୁ ପ୍ରାଣ ପଣ ||୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *