swantana gheno

ସାନ୍ବନା ଘେନ ସାଳ୍ପନା (୨ ଥର)
ପ୍ରେମରେ ଭୁଲାଇ ମାଆ ପରି ସେ ଯେ
ଭରିଦେବେ ମନେ ସାନ୍ବନା (ଘୋଷା)

କହିଛନ୍ତି ପରା ନହୋଇ ବିମୁଖ
ରହିଥିବେ ପାଶେ ପାଶେ
ସାହସ ଜଗାଇ ତୋଳି ନେବେ ତୋତେ
ଦୁଖ ରଜନୀ ଶେଷେ
ନହୁଅ ଅଧୀର ବ୍ୟସ୍ତ ପରାଣ
ନିର୍ଭର କର ସାନ୍ତନା …|୧|

ଏପରି ବଂଧୁ, ସଖା, ପ୍ରିୟତମ,
କେହି ନାହିଁ ଜଗତରେ
ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ଆଉ
କେଉଁ ନାମ ଦେଇପାରେ
ଯୀଶୁ ନାମେ ମିଳେ ମଧୁ ଆଶ୍ବାସ
ଅଶେଷ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ରନା… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *