pasori deichu jishunka prema

ପାଶୋରି ଦେଇଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେଜି ମନେ ଆଜି କରି ସ୍ମରଣ
ସେହି ପ୍ରେମେ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରାଣ
କରିବା ମନକୁ ପରିବର୍ଭନ (ଘୋଷା)

ଆମ ପାପ ଲାଗି କୁଶେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ଛାତିରୁ ବୁହାଇ
ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମେ ବଞ୍ଚିଣ ( ୨ ଥର)
ହରାଇ ବସିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣ ||୧||

କହୁଥିବା ଯଦି ଭାଷା ଭାବବାଣୀ ସମସ୍ତ ନିଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପୁଣି
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ( ୨ ଥର)
ଝମ୍ ଝିମ୍ ଶବ୍ଦ କରତାଳ ସ୍ଵରୂପ || ୨ ||

ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି କଥା ଅଛି କରିଅଛୁ ଯାହା ଆଦ୍ୟପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗି
ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ହେଲା ପତନ ( ୨ ଥର)
କରିବା ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ||୩||

କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଆମ ପାପ ସବୁ ଫେରି କରିଯିବୁ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ
ପହଞ୍ଚାଅ ଶେଷ ସରଗଧାମ (୨ ଥର)
ଗାଇବୁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ଗାନ ||୪||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *