aaso mo bhaayi bhouni, prachi dishe dekho

ଆସ ମୋ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ପ୍ରାଚୀ ଦିଶେ ଦେଖ  ଚାହିଁ

ନବ ରବି ଶୁଭେ ସମୁଦିତ,

ପାପାନ୍ଧକାର ବିନାଶ ପାଇଁ ଭବେ ପରକାଶ

ଗାଇବା ସେ ଜ୍ୟୋତିର ସ୍ୱାଗତ,

ଦୁଇ ସହସ୍ର ବର୍ଷର   ସ୍ମୃତି ଜଗାଇ ଅନ୍ତର

ପ୍ରେମୋଲ୍ଲାସେ ଭସାଏ ସଂସାର,

ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ

ଆଜି ସେହି ପବିତ୍ର ବାସର ।

ôଲେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଥିବେ ଏ ଭବେ

ଆସ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସର୍ବେ,

ଭେଟିବା ସେ ପୂତ ପଦାରବିନ୍ଦେ

ଆସ ଭାଇ  ଭଉଣୀଏ କରିବା ଦର୍ଶନ

ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ବିଜେ ପତିତପାବନ । 

 

ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଗର୍ଭଧାରୀ ମେରୀ,

ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମେ ବିମୁଗ୍ଧା ଈଶ-ସୂତ-ଧାରୀ,

ପାପ ନେତ୍ରେ ଦେଖ  ଭାଇ ବଇକୁଣ୍ଠ ଧାମ,

ଦିବ୍ୟାଲୋକେ ଆଲୋକିତ ଏ ବେଥଲିହିମ ।

ଅମା ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେ ଯାଇଛି ପଳାଇ,

ନବୀନ ତପନ କରେ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ମହୀ ।

ଦୂତଗଣେ ଗାଇଲେଣି ସେ ସୁସମାଚାର,

କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ମେଷ ପାଳକ ନିକର ।

ଧନ୍ୟ ସେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଜୀବନ

ପୂଜା କରି ଭେଟି କଲେ ପ୍ରଦାନ,

ଧନ୍ୟ ସେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଜୀବନ,

ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ କରିଲେ ଦର୍ଶନ,

ଧନ୍ୟ ସେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଜୀବନ,

ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବେଥଲିହିମ

ପୃଥିବୀରେ ଅଟୁ ସର୍ବାଗ୍ରଗଣ୍ୟ,

ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବେଥଲିହିମ ତୋ କୋଳେ ବିଜୟେ ଆରତତ୍ରାଣ,

ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକେ ତୁହି ସରଗଧାମ । 

 

ତେଜି ଲାଜ ଭୟ ଗାଅ ଆଜି ଜୟ ନବ ଜନ୍ମ ଦିବସର,

ଜୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଷ୍ଟ ନରଦେହୀ ଅବତାର ।

ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତରେ ଆସ ହେ ସୋଦରେ ପୂଜିବା ସେ ପଦ୍ମପାଦ,

ଭକତି-ସୁମନ କରିବା ଅର୍ପଣ ତେଜି ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ।

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *