jibana sain jibana dei

ଜୀବନ ସାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇ ନେଲ ବହି
ଅପରାଧ ମୋ ଅପରିସୀମ କିମିତି ପ୍ରଭୁ ଗଲ ସହି.. (ଘୋଷା)

କୁଶ ପରେ କରୁଣା ଭରେ ଢ଼ାଳିଲ ରକ୍ତଧାର
ରାଜାଧିରାଜ ସୁର ସୁରୁଜ ସକଳ କାରିଗର
ବହିଲ କୁଶ କହିଲ ନାହିଁ ହୋ …
ଆପଣା ଅଙ୍ଗେ ଗଲ ସହି… |୧|

ହେଲେ ମୁଁ ଦୀନ ନିତାନ୍ତ ହୀନ ତୁମେ ମୋ ମହାଧନ
ମଣିଲ ପ୍ରିୟ ହେ ପ୍ରେମମୟ ନୁହେଁ ମୁଁ ବିସ୍ମରଣ
ମୋ ମନ ରଥେ ହୁଅ ସାରଥି ହୋ
ସରଗପୁରେ ନେବା ପାଇଁ… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *