dayara sagara prabhu

ଦୟାର ସାଗର ପ୍ରଭୁ ମୋ ଯୀଶୁ ଧନ
କାଲବରୀ କୁଶ ପରେ ଦେଲ ଜୀବନ (ଘୋଷା)

ପୃଷ୍ଠ ପରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ କୋରଡ଼ାର ମାଡ
ଝରିପଡେ ସର୍ବାଙ୍ଗରୁ ରକତର ଧାର
କାଣେ ଭାରି କୁଶ ବୋହି କି ଯାତନା ସହି… |୧|

ଆସିଥଲେ ଦିନେ ସିଏ ପାପୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ
ପାପ ଧୋଇ କଲେ ମୁକ୍ତି ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ନେଇ ପଥ ସତ୍ୟ ହୋଇ… |୨|

କରୁଅଛି ନିବେଦନ ହେ ତ୍ରାଣ ରାଜନ
ଦୟାକରି ଦିଅ ତୁମ ସ୍ଵର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାନ
ଆନନ୍ଦରେ ଗାଉଥିବି … ତୁମ ଜୟ ଗାନ… |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *