krusha tale mote rakha

କୃଶ ତଳେ ମୋତେ ରଖ ମହାପ୍ରଭୁ
ଭୂଜ ତଳେ ମୋତେ ରଖ
ବିଶ୍ବ ତାପ ହରା କୃଶ ଛାଇ ତଳେ
ଭୂଲିବି ସଂସାର ଦୁଃଖ (ଘୋଷା)

ମୁଁ ଚିର କାଙ୍ଗାଳ ଭକତି ସମ୍ବଳ
ବିହୁନେ ଅତି ନିରେଖ
ଅରକ୍ଷ ଜନକୁ ଶରଣ ନ ଦେଲେ
କି ବୋଲିବେ ତିନି ଲୋକ ? … |୧|

ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଭୁଛି କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ
ହାତ, ପାଦେ ଲୁହା ପ୍ରେକ
କୃଶ କାଠ ବିନ୍ଧା ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ
ସେବକ ପଣରେ ରଖ …|୨|

ଟୋପି, ଟୋପି ଝରିପଡୁଛି ରକତ
ବିଦାରି ବିଶାଳ ବକ୍ଷ
ଅବଶ ପରାଣ ସବନି ସୁଧା
ତାପିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଲେପ … |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *