turi bajiba akashe

ତୁରୀ ବାଜିବ ଆକାଶେ
ଆସିବେ ସେ ମେଘ ରଥେ
କରିବେ ବିଚାର, ଶେଷେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶେ .. (ଘୋଷା)

ସାଥେରହି ଦୃତଗଣ, କରୁଥିବେ ଜୟଗାନ
ଏକ ନିମିଷେ ତାଙ୍କରି ଆଗେ, ଠୁଳ ହେବେ ମହାଜନ
ରାଜା ରାଜ ମହାମହିମ
ଦେବେ ଫଳ ଦେଖି କର୍ମ
ମନୋନୀତ ଯେତେ, ଯିବେ ସରଗ ଦେଶେ … |୧|

ସ୍ମରି ସେହି ଶେଷଦିନ, ପାପରୁ ଫେରାଅ ମନ
ଅନୁତାପରେ ତାଙ୍କ ଚରଣେ ଅରପି ଦିଅ ଜୀବନ
ପରମ ପିତା ଶକତିଦାତା
ଚଲା ପଥ ହେବେ ସାହା
ମୁକତି ପାଇବ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଆଶିଷେ … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *