kete kala re mana papore thibu

କେତେ କାଳ ରେ ମନ ପାପରେ ଥିବୁ
ମିଛ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳେ ପଡ଼ି ରହିବୁ
ନିଜ ଜୀବନକୁ କେବେ ସଜାଡ଼ିବୁ
ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ କେବେ ତୁ ଫେରିବୁ
ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଚିତ୍ତବିନୋଦନ
ଆଉ କେତେ ଦିନ କରୁଥିବୁ…..
ନିଜ ଜୀବନକୁ କେବେ ସଜାଡ଼ିବୁ
ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ କେବେ ତୁ ଫେରିବୁ =୦=

ଜଗତର ପଛେ କେତେ ହେବୁ ଧାବମାନ
ଭୋଗ ବିଳାସରେ କେତେ କାଟୁଥିବୁ ଦିନ
ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ କେତେ ଅରଜିବୁ ଧନ
ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷେ କେତେ ଦେବୁ ତୋର ମନ…
ରଙ୍ଗ ରସ ସବୁ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବୁ
ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିନେ ତୁ ଭୋଗିବୁ…
ନିଜ ଜୀବନକୁ କେବେ ସଜାଡ଼ିବୁ
ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ କେବେ ତୁ ଫେରିବୁ….=୧=

ଜଗତର ସୁଖ ସବୁ ଅଟେ ଦିଦିନିଆ
ତଥାପି ବୁଝୁନୁ କାହିଁ ହେଉ ଅମାନିଆ
ଫେରିଆ ଫେରିଆ ଧନ ଛାଡ଼ି ମୋହମାୟା
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଯା ମନ ହେବେ ତୋର ସାହା…
ଯଦି ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୃଦେ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚେ ତୁ ଲଭିବୁ….
ନିଜ ଜୀବନକୁ କେବେ ସଜାଡ଼ିବୁ
ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ କେବେ ତୁ ଫେରିବୁ..=୨=

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

ଗୀତ ରଚନା ଓ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା
ଅମିତ୍ ବଡ଼ନାୟକ (ଶିକ୍ଷକ)
(8895583382)
କଣ୍ଠଦାନ – ଅମିତ୍ ପାଣି (ସୁସମାଚାର ଗାୟକ)

click the link below to listen

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “kete kala re mana papore thibu”