prabhu tume ma sahaya mo prati

ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହାୟ ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ
ଦିନ ପରେ ଦିନ ରାତି ପରେ ରାତି ବିତି ଯାଉ ମାସ ବରଷ
ଆରାଧନା କରେ ତୁମରି ଆଶାରେ
ପାଇବାକୁ ତୁମ ଆଶିଷ …. (ଘୋଷା)

ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରହରରେ.. ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଛ ମୋ ପାଖରେ (୨ଥର)
ନିଦ୍ରା ଯାଇ ଅତି ସଅଳରେ … ପ୍ରଭୁ ନୀତି ତୁମ ନାମ ଧରେ
ସନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ହେ |୧|

ତୁମ ରଚନାର ଏ ଜୀବନ … ତୁମରି ଦୟାର ମୋ ଏ ପ୍ରାଣ
ପାପ ଦୋଷ ମୋର କ୍ଷମା କର … ଦିୟ ମୋତେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ
ଅନାଦି ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁ ହେ |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Click below listen to the tune

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “prabhu tume ma sahaya mo prati”