ame re saraga basi

ଆମେରେ ସରଗ ବାସୀ, ଜଗତେ ଆମେ ବିଦେଶୀ
ବଞ୍ଚିଥିବୁ ଯେତେ ଦିନ, ଗାଉଥିବୁ ଯୀଶୁ ନାମ
ଦେଖାଇବୁ ସତ୍ୟାଲୋକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନାଶି…ନାଶି…ନାଶି (ଘୋଷା)

ଆଜି ସିନା ଆସିଅଛି ଦୁଃଖଭରା ଦିନ
ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ସତେ ଅବା ଅଳୀକ ସପନ
ଅନାହାର, ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ମୃତ୍ୟୁର କ୍ରନ୍ଦନ
ଏ ଧରାରେ ରହିଥିବ ସେ ତ ଚିରଦିନ
ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସାଥି ଆମ ରହିଥିବ ଯୀଶୁ ନାମ
ରହିଥିବା ଯେତେ ଦିନ ଆମେ
ଏ ଜଗତେ ହସି ହସି ହସି …. |୧|

ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ଲୋତକକୁ ଆମେ ପୋଛି ଦେବା
ପ୍ରେମ ଦେଇ ଶତୁମନେ ଯୀଶୁ ଛବି ଆଙ୍କି ଦେବା
ଯୀଶୁ ଏକା ପଥ, ସତ୍ୟ, ଜୀବନ ଓ ଜ୍ୟୋତି
ପ୍ରକାଶିବା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି
ଚିର ମୁକ୍ତ, ଚିର ଶାନ୍ତି ପାଇବା ସେ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି
ହେବା ଆମେ ଯେବେ ସେହି ସରଗର ନିବାସୀ…ନିବାସୀ..ନିବାସୀ … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *