nahi prabhu chadibi nahi

ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ
ନ କଲେ ମୋରେ ଆଶିଷ ତୁହି
ତୁମେ ମୋ ପିତା, ତୁମେ ମୋ କରତା, ତୁମେ ମୋ ତ୍ରିତା,
ଜୀବନ ସାଇଁ (ଘୋଷା)

ନାହିଁ ଶାନ୍ତି, ନାହିଁ ଗୋ ତୃପ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ମତି ହେଉଛି ଦହି,
ଶାପ, ତାପ ନରକ ଛାପ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣ ପେଷିତ ମୁହିଁ … |୧|

କେତେ ଯେ ଦିନ କେତେ ଯେ ରାତି,
କେତେ ଯେ କାଳ ଗଲାଣି ବିତି
ଦେଲେ ରେଜି ଯିବି ମୁଁ ହଜି ପତିତପାବନ ନାମ ବେଲାଇ ? … |୨|

ବରିଲ କୁଶ ମୋହରି ପାଇଁ, ତାରିଲ ପ୍ରାଣ ପରାଣ ଦେଇ,
ହେବ କିଯଶ ହେବ କି କୀରତି ମରିଲେ ପତିତ ହରାଇ ମୁକ୍ତି ? … |୩|

ଦୁର ମୋ ପାପ, ହର ମୋ ଗପ, ହର ମୋ ଶାପ, ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ
ଦିଅ ଧୋଇ, ରୁଧୁର ଦେଇ, ବିକଶୁ ଜୀବନ, ଜୀବନ ପାଇ … |୪|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *