kandi kandi asichi mu

କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଛି ମୁଁ ଆହେ ଜଗତ ସାଇଁ
ତୁମେ ଯେ ଆଶ୍ରୟ ଦୁର୍ଗ, ମୋର ରକ୍ଷା ପାଇଁ …(ଘୋଷା)

ଈଶ୍ଵରରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ, ନରରୂପ ନେଇ
ଜନମ ହେଲ ଜଗତେ ମୋ ରକ୍ଷାର ପାଇଁ
ଦୀନ ହୀନ ହେଲ, ତୁମେ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ … |୧|

ଆଦ୍ୟ ଉତ୍ପଭିର ସ୍ଥଳ ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ପାଇଁ
ଅନ୍ଧର ହେଲ ନୟନ ହେ ଜୀବନ ସାଇଁ
ନୟନାଶୁ ହସ୍ତେ ପୋଛି ନେଲ ଦୁଃଖ ବହି … |୨|

ନିନ୍ଦିଛି ତୁମ ନାମକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇ
କୁକର୍ମ କରିଛି ବହୁ ଏ ଜଗତେ ରହି
କରୁଛି ସ୍ଵୀକାର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମ ଦୟା ବହି … |୩|

ପାପୀ ପ୍ରେମୀ ଯୀଶୁ ମୋର, ତୁମେ ଅଟ ସାହା
ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ମୋ ପ୍ରଭୁ, କର ମୋତେ ଦୟା
ମୋ ପାପ ତୁମ ରକତେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଧୋଇ … |୪|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *