prabhunka udyane chara

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନେ ଚାରା, ଫୁଲ ହୋଇ
ସଦା ଆମେ ରହିଥିବୁ….
ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣେ ମନ ଦୀପ ଜାଳି
ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବୁ… (ଘୋଷା)

ମନୋହର ଚାରା ଗହନେ ହୋଇ ଟିକି ଚାରା
ପବିତ୍ର ଭୂଇଁ, ଜଳ, ସାରେ ହୋଇବୁ ଶ୍ୟାମଳା
ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଫଳି ସଦାକାଳ ମାଳୀ ମନ ହରଷିବୁ || ୧ ||

ଶାରୋଣ ଗୋଲାପ” ଗହନେ ହୋଇବୁ ଗୋଲାପ
ନାନା ଜାତି ରଙ୍ଗରେ ଫୁଟି ଦେବୁରେ ମହକ
ଫୁଲହାର ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଗଳେ ରହି ତାଙ୍କ ମନକୁ ତୋଷିବୁ || ୨ ||

ଅଲିଭା ଦୀପର ଗହନେ ହୋଇ ଟିକି ଦୀପ
ଆତ୍ମାଙ୍କ ତଇଳ ସାହାରେ ହେବୁ ଆଲୋକିତ
ଦ୍ବିତୀୟାଗମନେ ସେହି ଦୀପ ଧରି ପ୍ରିୟ ବରଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ ||୩||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *