jagata tannibashi sada prabhunkara

ଜଗତ ତନିବାସୀ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର
ହାଲିଲୁୟା (୭ଥର) …. (ଘୋଷା)

ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପ୍ରଶଂସନୀୟ
ସବୁ ଦେବତା ମ ଭୟ ଯୋଗ୍ୟ
ସକଳ ଦେବତା ପ୍ରତିମା ମାତ୍ର
ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜନ ଈଶ୍ଵର ସତ୍ୟ
ମହିମା ସମ୍ଭମ, ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ
ଶକ୍ତି ସଂଭ୍ରମ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ
ମହିମା ତାଙ୍କରି ପରାକ୍ରମ ତାଙ୍କରି (୨ଥର)
ସର୍ବଦା ଗାନ କର … |୧|

ସ୍ଵର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ
ପୃଥିବୀଯାହାକୁ ଯେ ପାଦ ପୀଠ
କରନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ସେ ବିଚାର ମଧୋ
କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ମଧେ
ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଆନନ୍ଦ କରୁ
ସମୁଦ୍ର ବାରି ଗର୍ଜନକରୁ
ମହିମା ତାଙ୍କରି, ଗୌରବ ତାଙ୍କରି (୨ଥର)
ସର୍ବଦା ଗାନ କର … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *