mahimare purichi mara sehi jishunka

ମହିମାରେ ପୁରିଛି
ମୋର ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ
ଗଉରବେ ଭରିଛି
ମୋର ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ (ଘୋଷା)

ଚିର ମଧୁମୟ, ଚିର ପ୍ରେମମୟ ତାଙ୍କର ଅପାର ଦୟା
ସଦା ଲୋଡୁଥିବି, ସଦା ମାଗୁଥିବି ମୋ ଜୀବନେ ତାଙ୍କ ଛାୟା
ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଚାହେଁ, ଜ୍ୟୋତି ଝରୁଥାଏ
ପ୍ରଭୁ ସେ ମହାମହିମ
ମନେ ମନେ ଭାଳେ, ସତେ ନେବେ କୋଳେ
ମୋର ସେ ପ୍ରଭୁ ପରମ || ୧ ||

ଅନେକ ଆଶାର, ଅନେକ ଖୁସିର ସ୍ଵର୍ଗ ସୁରଭି ସିଏ
ତାଙ୍କରି ପରଶେ, ନିରାଶ ଜୀବନେ ସରସତା ଭରିଯାଏ
ସୁନ୍ଦର ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସିଏ
ସେଇ ଯେ ସୁନ୍ଦରତମ
ତାଙ୍କ ପାଦେ ମନ ଅରପଣ କରି
ସାର୍ଥକ ହେଉ ଜନମ || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *