sada prabhu mara pratipalaka

ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ
ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ
ହେବ ନାହିଁ.. ହେବ ନାହିଁ… (ଘୋଷା)

ସୁକୋମଳ-ତୃଣ ଶେଯେ ଶୟନ କରାନ୍ତି
ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଶେ ପାଶେ ମୋତେ ଧରି ଚଳାନ୍ତି
ମୃତ୍ୟୁଚ୍ଛାୟା ପଥେ ମୋର
ଆଉ ଆପଦର ଭୟନାହିଁ || ୧ ||

ପାଶେ ରହି ଶାସନରେ ସାନ୍ତନା ଦିଅନ୍ତି
ମୋ ଶତ୍ର ସମ୍ମୁଖେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି
ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା
ମୋତେ କେବେ ହେଁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *