aaso aaso bandhu aaso he aanande

ଆସ ଆସ ବନ୍ଧୁ, ଆସ ହେ ଆନନ୍ଦେ,

ଆସ ଆଜି ଏକ ହୋଇବା,
ଜଗଜ୍ୟୋତିଃ-ପତି ପତିତପାବନେ, ଆସ ଆଜି ପୂଜା କରିବା । ଘୋଷା । 

ମାନ ଅଭିମାନ ଭୁଲି ବହନ ଆସ ହେ ସରବେ ପ୍ରୀତି ଭରେ,
ପ୍ରେମ ଫୁଲ ତୋଳି ଭରିଣ ଅଞ୍ଜଳି ନିବେଦିବା 
ପ୍ରେମମୟଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଶରୀରେ ପ୍ରେମ-ଫୁଲହାର ଛନ୍ଦିବା । ୧ ।

ସୁଭକତି-ପ୍ରେମ-ଫୁଲ-ଚନ୍ଦନ ଆଣ ପ୍ରତି ହୃଦ-ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ,
ମନର ଆନନ୍ଦେ, ସେ ଯୁଗଳ ପଦେ ସଜାଇବା,
ଶକ୍ତିମୟଙ୍କର ଶକତି କଣିକା, ବର ଆଜି ଯାଚି ଘେନିବା । ୨ ।

ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଛାଡ଼ି ସୁହୃଦେ ଆସ ହେ, ଆସ ହେ,
ଏକ ଚିତ୍ତେ, ସାରା ଜୀବନର ଅଭାବ ନିକର ଜଣାଇବା,
ଦୟାମୟଙ୍କର ଦୟା-ସିଂହାସନ ଆରତିରେ ଆଜି ଟଳାଇବା । ୩ ।

ଛାଡ଼ି ଏ ସଂସାର ସୁଖ ଅସାର ପାଦ ତଳେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଥିବା,
ହୃଦୟର କଥା ତାଙ୍କ ଆଗେ ସବୁ ଜଣାଇବା,

ପୁଣି ପ୍ରେମାବେଶେ ଶ୍ରୀପାଦ ପରଶେ ବିଘ୍ନ ଏଡ଼ି ଆଗ ବଢ଼ିବା । ୪ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *