aahe prabhu suno mo nibedono

ଆହେ ପ୍ରଭୁ, ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ । ଘୋଷା ।
 

ମୋ ହୃଦେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ବଢ଼ାଅ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି,
ନାଶ କର ମୋହର ପାପ ତମ । ୧ ।

ତୁମ୍ଭ ସେବାରେ ନିତି ରଖ ହେ ସ୍ଥିର ମତି,
ସଦା କର ହେ ମୋରେ କୃପା ଦାନ । ୨ ।

ତୁମ୍ଭ ଧର୍ମାତ୍ମା ଗୁଣ କର ମୋ ହୃଦେ ଦାନ,
ସଦା ରଖ ହେ ହୃଦେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେମ । ୩ ।

ଶୟତାନର ନାନା ପରୀକ୍ଷା କୁକଳ୍ପନା
ତୁମ୍ଭ ବଳରେ କର ହେ ଦମନ । ୪ ।

ତୁମ୍ଭ କୃପାରେ ନିତି ଦିଅ ହେ ପ୍ରାଣେ ତୃପ୍ତି,
ନୋହୁ ଅଭାବ ମୋରେ କୃପା ଦାନ । ୫ ।

ପ୍ରଭୁ ହେ, ଏହି ମତ ମୋ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ହେ ମନ ବାଞ୍ଛନ । ୬ ।

ମୋତେ ଜୀବନ ଶେଷେ ନିଅ ତୁମ୍ଭ ନିବାସେ,
ସମର୍ପି ତୁମ୍ଭ ପାଦେ ଦେହ ପ୍ରାଣ । ୭ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “aahe prabhu suno mo nibedono”