aau kichi probhu chaahen na jibone

ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଚାହେଁନା ଜୀବନେ

ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଥାଅ କତିରେ, ସୁଖ ଦିଅ ଅବା ଦୁଃଖ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ

ସମାନ ସବୁ ମୋ କତିରେ       । ଘୋଷା ।

ଦୁଃଖ ପାଇ ଯେବେ ତୁମଠୁଁ ପଳାଏ ବୁଲେ ମୁଁ ବାହାର ଅନ୍ଧାରେ,

ଅଙ୍କୁଶ ପ୍ରହାରେ ଟାଣିଆଣ ମୋତେ

ତୁମରି ପ୍ରଣୟ-କାରାରେ

ସୁଖ ଆଶା କରି ତୁମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବୁଲେ ସିନା ମରୀଚିକାରେ,

ରବି ଶଶୀ ତାରା ଥାଉଁ ଦିଶାହରା           ା ୧ ।

ବୁଲିବୁଲି ମରେ ଅନ୍ଧାରେ        ା ୨ ।

ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯଦି ତୁମ୍ଭ ଦେଖା ପାଏଁ ରଖ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୁଃଖରେ,

ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଇ ତୁମକୁ ହରାଏ

(ମୋର) ଲୋଡ଼ା ନାହିଁଁ ସେହି ସୁଖରେ । ୩ ।

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *