prema bihune bhai sabu asara

ପ୍ରେମ ବିହୁନେ ଭାଇ ସବୁ ଅସାର
ଗାଅ ପ୍ରେମର ଜୟ ପ୍ରେମ ଯେ ସାର (ଘୋଷା)


ବିଶ୍ବାସ ବଳେ ଅଚଳ ଚଳେ
କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ବଳେ ଚଳେ ସଂସାର ।୧।


ଭରସା ଥିଲେ ଆଶ୍ବାସ ମିଳେ
ପ୍ରେମର ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ୨ ||


ସେ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରେମେ ଉଦୟ
ପ୍ରେମରେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥତି ଲୟର ଭାର ।୩।।


ପ୍ରେମରେ ମିଳି ବିଶ୍ବାସେ ଚାଲି
ଯିବା ଭରସା ଧରି ଏ ଭବ ପାର ।୪।

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *