bada sankata ra dino

ବଡ ସଙ୍କଟର ଦିନ ଆସିବ ଦିନ ଆସିବା
ତେବେ କେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଲୁଚିବ (ଘୋଷା)

ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ ଲୁଚିଲେ ଯାଇ
ଲୁଚାଇ ତୋତେ ପାରିବ ନାହିଁ ।
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚରଣେ ଅରପି ଦେବ (ସେ ଦିନ) … |୧|

ଗଭୀର ବାରି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି
ଅପାର ଜଳରାଶି ଥିଲେ ହେ ମାଡି
ଥରହରେ ବାରି ଦେଖାଇ ଦେବ (ସେ ଦିନ) … |୨|

ସରଗ ମରତ ପାତାଳପୁର
ସବୁ ତ କୃତ ଅଟେ ତାଙ୍କର
ଆଉ ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ନଥିବ (ସେ ଦିନ) . |୩|

ବିଚାର ସିଂହାସନର କତି ।
ଉଭା ହୋଇବେ ଯାଇ ସରିବ ଜାତି
କହ କିସ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବ (ସେ ଦିନ) . I୪I

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *