swarga jahara singhasana

ସ୍ଵର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ ପୃଥିବୀ ଯାହାର ପାଦପୀଠ…ମୁଁ…
ସେହି ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ପାଦ ତଳେ
ଭକତି ଅଞ୍ଜଳି ଢ଼ାଳେ … ମୁଁ … (ଘୋଷା)

ଯେ ନାମରେ ଅନ୍ଧ ଦେଖିଥିଲା,
ସେ ନାମରେ ଛୋଟା ଚାଲିଥିଲା
ସେହି ନାମ ମୋର ଜୀବନ ସଂଗୀତ
ସେ ନାମେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ … ମୁଁ … |୧|

ସେ ନାମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଡରିଥିଲା ପାପ ଅମାନିଶା ପାହିଗଲା
ପାଇଛି ସେ ନାମ ଦେଇ ମୋ ଜୀବନ
ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ… ମୁଁ … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *