jishu tuma premo smari

ଯୀଶୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ସ୍ମରି ବନ୍ଦନା
କରୁଛୁ ପୁଣ୍ୟ ଚରଣେ (ଘୋଷା)

ଉଚ୍ଚାରିଲେ ସେହି ପ୍ରିୟ ମଧୁ ନାମ
ଯାଏ ଦୂରେ ଦୁଃଖ ଯାତନା
ଦେଖୁଲେ ତୁମ ସୁଖ ଅନୁପମ,
କେବେ ତାହା ଭୁଲି ହୁଏନା
ସଙ୍ଗୀତେ ତୋଳୁ ମୂଚ୍ଛନା ଆମେ,
ଅମର ଦିବ୍ୟ ଚରଣେ |୧|

ଆମ ଜୀବନର ଗଳାହାର ପ୍ରଭୁ …
ତୁମେ ହୁଅ ନିତ୍ୟ ଭାବନା
ମନ ମରୁତୀରେ ହୋଇ ଜଳଧାର,
କର ନାହିଁ ଉଣା କରୁଣା
ଅର୍ଜନା ଘେନ ମଙ୍ଗଳମୟ,
ମିନତି ତୁମ ଚରଣେ |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *