he prabhu premamaya

ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମମୟ
ତୁମରି କୃପା କରୁ ଆମରି, ଜୀବନ ମଧୁମୟ .. (ଘୋଷା)

ଦେଇଛୁ ଦିନ ବିତାଇ ଯେତେ ପାପ କାଳିମା ନେଇ,
ରଖିଲୁ ତୁମ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମେ, କ୍ଷମା କର ଦୟାମୟ
ତୁମରି କୃପା କରୁ ଆମରି, ଜୀବନ ମଧୁମୟ… |୧ |

ମୋ ପାପ ଅଙ୍ଗେ ବହିଲ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ
କାଲବରୀର ରକତ ଧାରେ, ସେ ସବୁ ଧୋଇ ଦିଆ
ତୁମରି କୃପା କରୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜୀବନ ମଧୁମୟ …|୨|

ମରମେ ଉଠେ ଜାଗି ହେ ପ୍ରଭୁ, ତବ ପରଶ ପାଇ
ତମସା ଘେରା ଆମ ଅନ୍ତର, କର ଆଲୋକମୟ
ତୁମରି କୃପା କରୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜୀବନ ମଧୁମୟ…|୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 thoughts on “he prabhu premamaya”