bujhi akhi jebe mu tumo

ବୁଜି ଆଖି ଯେବେ ମୁଁ ତୁମ ଦେଖାଏ
କର ମୋତେ ଚକ୍ଷୁହୀନ (ପ୍ରଭୁ)
ଧନ ପାଇଁ ଯେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଏ
ଲୋଡା ନାହିଁ ସେହି ଧନ (ମୋର)
ମାନ ପାଇଁ ଯେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଏ
ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସେହି ମାନ (ଘୋଷା)

ଯାଉ ଦାରା ସୁତ ନଗଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ
ଯାହା ଘେନି ମୋର ମାନ,
ତୁମେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉ ମୋର ସବୁ
ନାହିଁ ତହିଁ ଅଭିମାନ |୧|

କର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ସାନ,
ମାଟିଠାରୁ କର ହୀନ
ଯାଉ ଜ୍ଞାନ, ମାନ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଵଜନ
ଥାଉ ମୋର ଯୀଶୁ-ଧନ |୨|

କଣ୍ଟକ ମୁକୁଟ ହେଉ ମୋ ଭୂଷଣ
କୁଶ ହେଉ ମୋର ସ୍ଥାନ,
ଅପମାନେ ଯେବେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଲଭେ
ତାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନମାନ |୩|

ତୁମରି ସେବାରେ ମତି ମୋର ଥାଉ
ହେ ଜୀବ ଜୀବନ ସଖା,
ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବି ଯେସନ
କର ଏହି ବର ଦାନ |୪|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 thoughts on “bujhi akhi jebe mu tumo”