krusha mo adori ne

କୁଶ ମୋ ଆଦରି ନେରେ ପାପୀ
କୁଶ ମୋ ଆଦରି ନେ
କୁଶ ତଳେ ତୋ ଅମାପ ପାପ (୨)
ଗରୀ ଥୋଇ ଦେରେ ପାପୀ (୨) (ଘୋଷା)

ପାପ କଳଙ୍କ ଧୋଇବା ପାଇଁରେ
କୁଶେ ଦେଲି ବ୍ଳକୁ ରକତ ନିଗାଡ଼ି
ହୃଦେଭରା ତୋର କଳଙ୍କ କାଳିମା
ରକତେ ପଖାଳି ଦେରେ ପାପୀ… |୧|

ଖୋଜି ମୁଁ ତୋତେ ବାହାର ଅନ୍ଧାରେ
କେଶ ବେଶ ତିରେ ନିଶିର ଶିଶିରେ
ଡାକି ଫେରେ ନିତି କୁଟୀର ଦୁଆରେ
ଦୁଆର ଫିଟାଇ ଦେରେ ପାପୀ… |୨|

ପାପୀ ମରଣ ପାରେନା ସହିରେ
କୋଟିନିଧୀ ପାପୀ ଗୋଟିଏ ପାଇଲେ
ତିଳେ ତିଳେ ସଢି ମରୁଛୁ ପାପରେ
ଅମର ପଦବୀ ନେରେ ପାପୀ… |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *