tumbhathare prabhu neli sarana

ତୁମ୍ଭଠାରେ ପ୍ରଭୁ ନେଲି ଶରଣ (ଘୋଷା)

ଅଜ୍ଞାନ ଅଧମକୁ ତୁମ୍ଭ ପଥେ ଯିବାକୁ
ଧର୍ମ-ଦୀପ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେ କର ଦାନ… |୧|

ବଳ ନାହିଁ ମୋହର,
ଶତୁ ପୁଣି ଅପାର
ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ବଳେ କର ବଳବାନ… |୨|

ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସଂସାର
ହସ୍ତ ଧରି କରାଅ ହେ ଗମନ… I୩I

ମୋର ବିଶ୍ବାସ କ୍ଷୀଣ ସଦା ଅସ୍ଥିର ମନ
କର ସୁସ୍ଥିର କରି ଆତ୍ମା ଦାନ I୪I

ହିତ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭର
ହେଉ ଗଳାର ହାର
ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଉ ମନ… |୫|

ନିତ୍ୟ ରଖି ମୋ ଦୃଷ୍ଟି
କାଲବରୀ କୁଶ ପ୍ରତି
ଯେହ୍ନେ ଧାଇଁବି ମୁହିଁ ଅନୁକ୍ଷଣ… |୬|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *