bajao mandali tume sangita

ବଜାଅ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମେ ସଙ୍ଗୀତ ବାଜା
ଆଜି ଆସିବେ ବାହିନି ସାଥେ ମର୍ଶହ ରାଜା
ବଜାଇଣ ବାଜା ଆମେ କରିବା ପୂଜା … ସମସ୍ତେ … (ଘୋଷା)

କୋଟି କୋଟି ଦୃତ ଧରି ଏହି ମେଘ ରଥରେ
ବିଚାର କରିବାକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ
ଥରହର ହୋଇଯିବେ ଦୁନିଆ ସାରା (ଭାଇରେ) … |୧|

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର କଳା ହେବ ନକ୍ଷତ୍ର ଝଡିପଡ଼ିବ
ଅବିଶ୍ଵାସୀ ଯିଏ ଥୁବ ନରକକୁ ସିଏ ଯିବ
ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଥିବ ଜୀବନ ସାରା (ଭାଇରେ) … |୨|

ଫେର ଫର ଏବେ ଫେର
ଆହୁରି ଡେରି ନକର
ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଅଟେ ଆଗାମୀର ସେହି ଦିନ
ଉଦ୍ଧାରିଣ ପାରିବେନି
କେହିରେ ତୋତେ (ସେଦିନ) … |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *