amo jishu raja

ଆମ ଯୀଶୁ ରାଜା … ଆ… ଆ…
ଆମ ଯୀଶୁ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ପରା ମେଘ ରଥରେ
ଆସ ଭେଟିଯିବା ତାଙ୍କୁ ମହାନନ୍ଦରେ … (ଘୋଷା)

ବିକ୍ରମଶାଳୀ ସେ ରାଜା ସରବେ କରିବେ ପୂଜା
ହେବ ପ୍ରତି ଆଣ୍ଡ ନତ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ସେଇତ
ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଯେତେ ଉଭା ହେବେ ସେଠି
ସେ ଶ୍ଵେତ ସିଂହାସନରେ… |୧|

ଯେତେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସ୍ଵର୍ଗ ପୁରସ୍କୃତ
ପାପୀର ଦଶା ଭୟାର୍ଷ ନରକେ ହେବେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ।
ଆପଣା କରମେ, ହୋଇ ବିଚାରିତ
ଭୋଗିବେ ସରଗପୁରେ… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “amo jishu raja”