bhai re aji bada ananda

ଭାଇରେ ଆଜି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ,
ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ (ଘୋଷା)

ଟାଣପଣ ନରକର ଭାଗିଲା ଏଥର
ବଦ୍ଧ ପାପୀ ଲଭେ ପ୍ରାଣେ ମୁକତି ଆନନ୍ଦ … |୧|

ମୃତ୍ୟୁ ଶକତି ନିଦାନ ଭୀତ ଶୟତାନ
ଲୁଚିଲା ନର ଜୀବନ ମରଣ ବିଷାଦ … |୨|

ଅଗଢ଼ା ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ନାଶି ମୃତ୍ୟୁ-ରାତି
ମତେ ବିତରିଲାଣି ଅମୃତ-ଆନନ୍ଦ … |୩|

ପ୍ରଭୁ ( ଯୀଶୁ) ପାଦ କୋକନଦ ସୁପ୍ରେମ ମରନ୍ଦ
ପିଅରେ ଆକଣ୍ଠ ଭୋଳେ ଭକତି ମିଳନ୍ଦ … |୪|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *