kemiti hebi mu parire

କେମିତି ହେବି ମୁଁ ପାରିରେ ନାଉରି
ଯିବାକୁ ଅଛିରେ, ମୁଁ ତ ସେପାରି
ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି ମୋତେ ହାତ ଠାରି … (ଘୋଷା)

ପାପର ସାଗରେ ଜୀବନ ନାଆରେ ପାଏ ନାହିଁ ଥଳକୁଳ
ଘନ ଅନ୍ଧକାରେ ବିଶାଳ ସାଗରେ
ହେବ କିଏ ସାହା ମୋର
ମୋ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ପାଇବୁ ଜୀବନ,
ବୋହିନେବେ ହାତ ଧରିରେ ନାଉରି … |୧|

ମୋହ ମାୟା ଭରା, ଏ ଦୁନିଆ ସାରା
ଦୁଇ ଦିନିଆ ଏହି ମେଳା
ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିବ,
ଏହି ଏକ କଣ୍ଡେଇ ଖେଳ
ସେ ପାରି ଦୁନିଆ, ଅନନ୍ତ ନିରିମା
ଡାକେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରି … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *