jibana nadi mo hrudayare

ଜୀବନ ନଦୀ ମୋ ହୃଦୟରେ
ପ୍ରବାହିତ କର ପ୍ରଭୁ … (ଘୋଷା)

ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବିନାଶ କର ହେ ପ୍ରଭୁ
ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ, ତବ ବଳ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ

ଆମ୍ଭିକ ଦାନ, ସବୁରେ
ମୋତେ ଅଭିଷେକ କର ପ୍ରଭୁ

ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥି ସକଳ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ପ୍ରଭୁ
ତୁମରି ଆଗମନକୁ, ମୁଁ ଚାହିଅଛି ପ୍ରଭୁ

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *