Bethalihimara sitala pabana

ବେଥଲିହିମର ଶୀତଳ ପବନ ବହି ଆସେ ଧିରେ ଧିରେ
କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଧନ ମୋର
ଶୋଇପଡ ମୋର କୋଳେ (ଘୋଷା)

ମିଟି ମିଟିକାରେ ଅଗଣିତ ତାରା
ହସୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ
ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ସରଗର ଦୂତ
ଅପଲକ ନୟନରେ
ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଛି ମେଷ ଛୁଆ ଟିଏ
ଆମ ପାଖେ ନୀରବରେ
ଆଦରି ନେଉଛି ସଙ୍ଖାଳି ମୋର
ଶୋଇପଡ ଆନନ୍ଦରେ (୧)

ଯଦିବା ଆସିବ ସଙ୍କଟ ଦୁଃଖ
ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଭୟ
ଶତୃ ହାରିବ ପାପ ମନ ପାଇଁ
ସତ୍ୟର ହେବ ଜୟ
ତୋହରି ଜନମେ ଗଗନ ପବନ
ମାତି ଉଠେ ସରାଗରେ
ଶୋଇପଡ ମୋର ନୟନର ମଣି
ମା କୋଳେ ଆନନ୍ଦରେ (୨)

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Click the link below to listen full song and know the tune

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *