sagaru gabhira akasharu ucha

ସାଗରୁ ଗଭୀର ଆକାଶରୁ ଉଚ୍ଚ ( ୨ ଥର)
ଯୀଶୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ଅସୀମ
ଗାଇ ଗାଇ ସେହି ନାମ, ଭଜି ଭଜି ତୁମ ପ୍ରେମ
ବିତିଯାଉ ଏହି ଜୀବନ (ଘୋଷା)

ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର ପରି ବୁଲୁଥିଲି
ହୋଇ ବାଟବଣା ଦିନେ ମେଷ ମୁଁ ତୁମରି
ପାଦରେ ପାଦୁକା ହାତ ମୁଦି ଦେଇ
ନୂଆଁ ଏକ ଗୀତ ମୋର ଓଠ ଦେଲ ଭରି
ଗାଇ ରାତି ଦିନ ତୁମ ସ୍ତୁତି ଗାନ ( ୨ ଥର)
ବିତି ଯାଉ ଏହି ଜୀବନ
କରୁଥିବି ଜୟଗାନ ମନ ଉପବନେ ପ୍ରଭୁ
ଜାଳିଦିଅ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ || ୧ ||

କହିଗଲ ତୁମେ ଆସି ନେଇ ଯିବା
ଚିରକାଳ ସାଥେ ତୁମ ସରଗେ ରଖିବା
ସେ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଜାଗିଅଛି ମୁହିଁ
ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ତୁମ ପ୍ରଦୀପ ସଜାଇ
ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ଜନ ମାନ
ବିତି ଯାଉ ଏହି ଜୀବନ
ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାପୁଲିର କୋମଳ ପରଶେ ମୋର
ଧନ୍ୟ ହେଉ ଏହି ଜୀବନ || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *