sata ranga sata sure gaijiba

ସାତରଙ୍ଗ ସାତ ସୁରେ ଗାଇଯିବା ମିଳନର ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ
ମୁକତି ଯୀଶୁ ନାମରେ ଶକତି ଯୀଶୁ ନାମରେ
କହି ଯିବା ସାରା ଜଗତେ (ଘୋଷା)

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ
ମାନି ଯିବା ସଦା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ରକତେ କିଣା ଯେ ଆମେ
କନ୍ୟା ରୂପେ ଗଣା ଯେ ଆମେ
ଏହି ତ ଆମରି ଗଉରବ || ୧ ||

ଏକତା ଆମ ମୂଳ ମନ୍ତର
ବିଶ୍ବାସ ଅଟେ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଜାଲ
ପ୍ରେମରେ ବଢ଼ିବା ଆମେ
ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିବା ଆମେ
ଏହି ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ମହକ || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *