dino bondhu krupaa sindhu doyaare bhushono

ଦୀନବନ୍ଧୁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଯୀଶୁ ଦୟାରେ ଭୂଷଣ ହେ । ଘୋଷା । 

 

ମୁହିଁ ପାପୀ ହୀନଜନ, ପତିତ ଦଶାରେ ଗଲା ଦିନ,

ଆତ୍ମାର ଗତିକି କଲି ହେଳନ ହୋଇଣ ଅଜ୍ଞାନ ହେ । ୧ । 

 

ମୋର ପାପ ବଡ଼ ଭାର, ପର୍ବତଠାରୁ ଅଟଇ ବଡ଼,

ଜଗତେ ଆଉ କେ ଅଛି ମୋହର କରିବ ତାରଣ ହେ । ୨ ।

ଏ ପାପେ ଯେବେ ମରିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ନରକେ ପଡ଼ିବି,

ଅନନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ମୋହର, କରିବି ରୋଦନ ହେ । ୩ ।

ଆହେ ଯୀଶୁ କ୍ଷମାବାନ, ପାପୀର ନିମନ୍ତେ ଦେଲ ପ୍ରାଣ 

ଏଥିପାଇଁ ମୁହିଁ ଆଶା କରିଣ, କରୁଛି ଜଣାଣ ହେ । ୪ । 

 

ମୋଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ବଳିଦାନ ରକ୍ତେ ଧୋଇ

ମନ ଶୁଦ୍ଧ କର, ଆତ୍ମା ଦେଇ ଦିଅ ନୂତନ ଜନ୍ମ ହେ । ୫ ।

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *