borosaao aashi punyo sudhaa rasi

ବରଷାଅ ଆସି ପୁଣ୍ୟ ସୁଧାରାଶି

ଦେଇ ପ୍ରଭୋ ଶୁଭ ବର ହେ,

ତୁମରି ସନ୍ତତି         ଏ ନବ ଦମ୍ପତ୍ତି

ପ୍ରତି ଆଜି କୃପା କର ହେ । ଘୋଷା ।

ଆନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦେ ଗଢ଼ି ମାନବ ମିଳନ ବନ୍ଧନେ ରଖିଛ ଭବ,

ସେ ପ୍ରେମ-ନିୟମେ  ବାନ୍ଧିଛ ଯତନେ       ଯର୍ଦ୍ଦନରେ ଆପେ 

ସେହି ହୋଇ ଡୁବିତ ରବି ଗ୍ରହାଦି ନିକର ହେ,

ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ୧ ।

ଅମୀୟ ବନ୍ଧନେ      ବାନ୍ଧ ବେନି ପ୍ରାଣେ   

ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଡୁବନ କାଳେ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ,

ଆହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମାକର ହେ,

ମୋ ମୁଣ୍ଡେ ବସନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ କପୋତ । ୨ ।

ଆହେ ପ୍ରଭୋ ପରାତ୍ପର ହେ । ୧ ।       

 

 ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ମରଣେ ହୋଇ ଡୁବିତ

ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଜୀବିତ । ୩ ।

ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ପନ୍ଥୀରଚନା ମାଧୁରୀ ଅମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥୀ    

ଉପଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହୋଇ ମୁଁ ଉତ୍ଥାରିସ୍ଥ ବିଷୟରେ ରହୁ ମୋ ଚିତ୍ତ ।ପିତ୪

କି ପୂଣ୍ୟ ସରାଗେବନ୍ଧାବନ୍ଧି ପରସ୍ପର ହେ !ପ୍ରେମ ଅନୁରାଗେ    

ତାଙ୍କ ଡେୁବନରେ ପିନ୍ଧେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରୂପ ବସ୍ତ୍ର, ପ୍ରମେ ଧର୍ମାତ୍ମାରେ ବୁଡ଼ୁ ମୋ ଚିତ୍ତ । ୫ ।

ଏ ପୂଣ୍ୟ ବନ୍ଧନ       ପରାଣେ ପରାଣେ   ଆଜି ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ନିୟମ ସ୍ଥିରୀକୃତ,

ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ରଖ ସ୍ଥିର ହେ           ମୋ ମନରୁ ନ ହେଉ ତାହା ଦୂରୀକୃତ । ୬ ।

ରଖ ପ୍ରଭୋ ଚିର ସ୍ଥିର ହେ । ୨ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *