probhu jishu doyaa saagoro taanko mohaadoyaa ki chamatkaro

ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟାସାଗର, ତାଙ୍କ ମହାଦୟା କି ଚମତ୍କାର !

ଦୟା-ଡେଣା ମେଲି ଅଇଲେ ସେ ଉଡ଼ି

ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଅମରପୁର । ଘୋଷା ।

ଦୟା-ଦଣ୍ଡ ହସ୍ତେ ଧରିଣ ବୁଲିଲେ ସେ ନଗର ଗ୍ରାମ,

ଦୁର୍ବଳ ପତିତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରତି ନ କଲେ ନିରୁଦ୍ଧ ଦୟା ନିର୍ଝର । ୧ । 

 

ବାଟେ ଘାଟେ ଯେତେ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗେ ଘେରିଲେ,

ଅନ୍ଧ, ଛୋଟା, ଘଙ୍ଗୂା, ପକ୍ଷାଘାତୀ, କଷ୍ଠୁୀ, ଭତୂଗସ୍ତ୍ର ନାନା ରୋଗୀ ବଧୀର । ୨ । 

 

ଯେତେ ଅଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଶେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଲେ ଅନାୟାସେ,

କୌଣସି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ନ ଗଲା ପୀଡ଼ାରେ ହୋଇ କାତର । ୩ । 

 

ଛୋଟା ନାଚେ, ବଧୀର ଶୁଣେ, ଅନ୍ଧ ତାକୁ ଦେଖେ ନୟନେ,

ଘୂଙ୍ଗା ବୋଲେ ବାଣୀ କରି ଜୟଧ୍ୱନି, କୁଷ୍ଠୀ ହୋଇଲେ ନିର୍ମଳ ଶରୀର । ୪ ।

ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ କ୍ଷୁଧିତ ମୃତ ହେଲେ ପୁନର୍ଜୀବିତ,

ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତରଙ୍ଗ, ଗଭୀର ସାଗର ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାତ୍ରେ ହୋଇଲା ସ୍ଥିର । 

 

ଆହେ ଯୀଶୁ ଦୟାସାଗର, ରୋଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବାଙ୍ଗ ମୋର,

ସ୍ପଶ ର୍କର ମୋତେ, ଦେଇ ନିଜ ହସ୍ତ, ମୋର ସର୍ବରୋଗ ହୋଇବ ଦୂର । ୬ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *