(aaha) aamo laagi jishu aasile

(ସ୍ୱର : ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ)

(ଆହା) ଆମ ଲାଗି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ବେଥଲିହିମରେ,

ସାନ ଗ୍ରାମଟିରେ ଶ୍ରୀଯୀଶୁ ଜନମ ଲଭିଲେ । ଧ୍ରୁବ ।

ପୂତ ପରିବାରେ ଶିଶୁର ରୂପରେ

ଦିନୁ ଦିନୁ ସେତ ବଢ଼ିଲେ,

ପିତା, ମାତା, ଭ୍ରାତା, ଭଗିନୀ ମମତା

ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଲଭିଲେ          

ଅଳସ ଜୀବନ ନ କରି କ୍ଷେପଣ

ପିତା ସଙ୍ଗେ କାମେ ଲାଗିଲେ,

ଦୁଃଖର ସଂସାରେ କେତେ ପରକାରେ

ନିତି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ     । ୨ ।

ବିଭୁ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅନୁରକ୍ତି

ପରିବାରେ ସେ ଦେଖାଇଲେ,

ପରିବାର ଲାଗି ହେଲେ ମହାତ୍ୟାଗୀ

କର୍ମମୟ ମାର୍ଗ ଧରିଲେ         । ୩ ।

ପରିବାର ମୁକ୍ତ ପଣ କରି ନିତି ବିଭୁ ପାଶେ ସର୍ବେ ଆଣିଲେ,

ସୁଖର ସଂସାର ହେବ ପରିବାର

ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ନିତି ଧରିଲେ        । ୪ ।

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *