aamo paribaare tume ruha sabu

( ସ୍ୱର : ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୋ ଚାହେଁ ନା ଜୀବନେ )

ଆମ ପରିବାରେ ତୁମେ ରୁହ ପ୍ରଭୋ ! ଶୁଭାଶିଷେ ଭରି ତାହାକୁ,

ଯାହା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା, ଯେଉଁ ଦାନ ପ୍ରଭୁ, ଦେଉଥାଅ ନିତି ତାହାକୁ । ଘୋଷା ।

ଧ ନ ପାଇ ଯେବେ, ଆମ ପରିବାର

ଭୁଲିଯାଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ,

ସେଭଳି ଧନରେ  ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ପ୍ରଭୋ,

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧନେ ଭର ତାହାକୁ

ଆମ ପରିବାରେ ଦିଅ ପ୍ରଭୋ ଶାନ୍ତି,

ପ୍ରୀତି, ତୃପ୍ତି ପ୍ରତି ଜଣକୁ,

ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗରସ, ଅଳସ, ବିଳାସ  । ୧ ।

ନାଶ ନ କରୁ ହେ ତାହାକୁ

ଆମ ପରିବାର ନିତି ନିତି ପ୍ରଭୁ

ପ୍ରଚାର କରୁ ହେ ତୁମକୁ,

ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ତୁମ ଲାଗି ପ୍ରଭୁ,

ଦାନ କରନ୍ତୁ ହେ ନିଜକୁ          । ୩ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *