bedona bipake prabhu

ବେଦନା ବିପାକେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ
ଭୋଗିଲ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ କେତେ
ରାଶି ଦେବା ପାଇଁ ଧୋଇତବ କୁଶରେ…
କାଲବରୀ ବୁକୁରେ କେତେ, କେତେ ଯେ ବହିଯାଏ
ତପତ ରକତ ମୋହରି ପାଇଁରେ,
ପୁଣ୍ୟ ତବ ପ୍ରେମରେ… (ଘୋଷା)

ଝରି ଝରି ଯାଏ ଦୟାଧାର କୃଶରେ
ନାହିଁ କାହିଁ ପ୍ରେମ ପାପୀ ପାଇଁ ଧରାରେ
ସେହି ତ ଭରସା ମୋର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ
କୁହ ବିଶେ କୁହରେ….. | ୧ |

ଚିରି ଚିରି ଗଲା ମନ୍ଦିରର ବାସରେ
ଲିଭି ଲିଭି ଆସେ ଦୁଃଖ ନିଶା ଆଜିରେ
ଯୀଶୁଙ୍କ ମରଣେ ପାପ ପରାଜିତ,
ଆଜି ଏହି ଧରାରେ … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *