andhakaro ghera dhorare

ଅନ୍ଧକାର ଘେରା ଧରାରେ, ମୁକତି ଦୀପ ଜ୍ଵଳାଇବା
ଗ୍ରାମରେ ନଗରେ ଗିରି କନ୍ଦରରେ
ଜାଳିବା ଲଜିତ ନୋହିବା … (ଘୋଷା)

ମରୁ ମରୀଚିକା ଜଗତେ, ତୃଷିତ ପରାଣର ହିତେ
ଜୀବନର ଝର ବହୁଛି କୁଶରେ
କ୍ଲାନ୍ତ ଜନତା ଆସରେ….|୧|

ଶୁଣି ନାହିଁ କି ସେ ଆଦେଶ, ଯାଅ ସମସ୍ତ ଜାତି ପାଶ,
କୁହ ମୁକ୍ତି ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଶରେ,
ନ ରଖି ଲଜା ମନରେ….|୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 thoughts on “andhakaro ghera dhorare”