asiba jibane jhada aneka

ଆସିବ ଜୀବନେ ଝଡ ଅନେକ
ଥୁବାଯାଏ ଶେଷ ନିଃଶ୍ବାସ
ଲାଗି ରୁହ ସଦା ଯୀଶୁ ଚରଣେ
ଥାଅ ରଖି ଅଟଳ ବିଶ୍ବାସ… (ଘୋଷା)

ସହି ଦୁଃଖ ଯାତନା ଯୀଶୁ ଲାଗି
ଯେବେ ଝରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ… ହୋ… ହୋ..
ରଖିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେ ନେତ୍ର ଜଳ
ଦେବେ ସାନ୍ବନା ଆଶିଷ… |୧|

ଭୁଲନ୍ତିନି ସେ ଆପଣା ଦାସକୁ
ରଖିଥାନ୍ତି ମନେ ସର୍ବଦା… ହୋ… ହୋ..
ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର ପକାଇଲେ ଡାକ
କରନ୍ତି ନାହିଁ ନିରାଶ… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *